Inkoop

Algemene voorwaarden

MiCasa hanteert eigen voorwaarden bij aanvragen en alle opdrachten die zij afsluit met derden voor leveringen van diensten en/of materialen. De meest recente versie van onze voorwaarden kunt u hier vinden.

Facturering

De aanlevering van facturen dient uitsluitend digitaal te zijn. Voor het digitaal aanleveren verzoeken wij u de volgende zaken in acht te nemen:

- Facturen dienen verstuurd te worden aan: facturen@micasa.nl
- Voeg de factuur als bijlage in XML en PDF bij. Indien dit niet mogelijk is, graag enkel in PDF. Bij meerdere facturen en/of bijlagen 1 bestand per factuur.

Facturen dienen altijd te worden voorzien van:

- De naam van uw onderneming, het adres waar uw onderneming is gevestigd, btw nummer, KvK nummer, IBAN nummer, factuurdatum, uniek factuurnummer, btw tarief en btw bedrag.
- Een omschrijving van de geleverde diensten en/of werkzaamheden en de datum waarop deze zijn verricht.

De factuur van de onderaannemer dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Wet op de Omzetbelasting 1968. De facturen die niet aan deze eis voldoen worden niet in behandeling genomen.

Gegevens MiCasa

MiCasa Bouw B.V.
Kelvinring 27, 2952 BG Alblasserdam
KvK 24444308
Btw nummer NL819961760B01